I VL AUDITING FIRM
พฤษภาคม 23, 2018, 05:59:00 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ลงทะเบียนฟรี ! เพื่ออ่านข้อมูลที่ท่านอยากรู้
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แบบส.บช. 3  (อ่าน 8057 ครั้ง)
admin
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 06:23:00 pm »

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๙
ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ยื่นงบการเงินไว้ นั้น
บัดนี้เห็นสมควรปรับปรุงแบบที่ใช้ในการยื่นงบการเงินให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวก
ต่อภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกแบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.๓) ที่แนบท้ายประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้แบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.๓) ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของข้อ ๔ แห่งประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
“(๖) การยื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีดังต่อไปนี้ ต้องยื่นแบบนำส่งงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.๓/๑) ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ด้วย จำนวน
๑ ชุด คือ
(ก) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีบุคคล
ธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
(ข) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากรที่มีผู้ร่วมลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(ค) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(ง) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่มีการลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่
การจัดตั้งกิจการ สำนักงานสาขาหรือตัวแทนในต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลในต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการลงทุนหรือการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของทุนทั้งหมดของ
กิจการหรือของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณี
การยื่นแบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.๓/๑)
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีอาจยื่นพร้อมงบการเงินหรือยื่นโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กำหนดก็ได้”

* spcform3.zip (220.88 KB - ดาวน์โหลด 560 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2007, 12:52:04 pm โดย admin » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!