I VL AUDITING FIRM
พฤษภาคม 23, 2018, 05:58:41 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ลงทะเบียนฟรี ! เพื่ออ่านข้อมูลที่ท่านอยากรู้
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฯ ฉบับที่ 62/2553  (อ่าน 3470 ครั้ง)
mai
Global Moderator
Newbie
*****
กระทู้: 11


« เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 07:41:12 pm »

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๓
เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
โดยที่ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตระหนักว่ากิจการในประเทศไทยกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นกิจการ ขนาดเล็กและเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ การกำหนดให้ทุกกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (TFRS) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปนั้น อาจไม่เหมาะสม เช่นเดียวกับ IASB ที่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กาหนดมาตรฐานการบัญชีสาหรับ SMEs (IFRS for SME) ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรฐานการบัญชีเฉพาะสำหรับกิจการที่ไม่มี ส่วนได้เสียต่อสาธารณะ เพื่อบรรเทาภาระของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ และส่งเสริมให้กิจการ ที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะสามารถจัดทำและนาเสนองบการเงินได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและกาหนดมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการดังกล่าว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้นำเสนอหลักการในการจัดทามาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการ ที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ก่อนจัดทำรายละเอียดร่างมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ในการประชุมครั้งที่ ๑๙ (๔/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ รวมทั้งขอบเขตของกิจการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาธารณะ ที่จะให้ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำมาตรฐาน การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงออกประกาศคำชี้แจงการจัดทำและนาเสนองบการเงินของกิจการ ที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ดังนี้
๑. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่กิจการดังต่อไปนี้
(๑) กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการซึ่งมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค) หรือกิจการที่นำส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนาส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดสาธารณะ
(๒) กิจการที่ดำเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอก ในวงกว้าง ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น
(๓) บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
(๔) กิจการอื่นที่จะกำหนดเพิ่มเติม
๒. สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอให้กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะจัดทำบัญชีสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปฏิบัติอยู่เดิม ไปพลางก่อน ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจัดทำมาตรฐานการบัญชีสาหรับ NPAEs และคาดว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะสามารถออกประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวได้ ภายในต้นปี ๒๕๕๔
๓. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะใด ที่มีความประสงค์จะจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ประกาศกำหนดโดยอ้างอิง IFRS ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สามารถทำได้ โดยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ทุกฉบับ และให้ถือปฏิบัติเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เกษรี ณรงค์เดช
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช)
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

ที่มา : http://www.fap.or.th/subfapannounce.php?id=212
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 14, 2011, 03:08:28 pm โดย mai » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!